illusztráció illusztráció

Az Időkép közleménye

Az Országos Meteorológiai Szolgálat október 1-jei hatállyal egyoldalúan, jogalapra való hivatkozás nélkül visszavonta a nyilvános radarkép szabad felhasználási jogát. Az Időkép közleménye.

illusztrációKapcsolódó sajtóvisszhangok:
Index | OnlineMarketing | Kossuth Rádió

Az alábbiakban ismertetjük az elmúlt 1 hónap (tágabb értelemben 4 év) vonatkozó történéseit, illetve az Időkép ezzel kapcsolatos álláspontját.

Tény - Az Országos Meteorológiai Szolgálat mérőhálózata - különös tekintettel a szinte pótolhatatlan, több milliárd Ft értékű radarhálózata - közpénzből (költségvetési keretből), vagy másképp fogalmazva, az adófizető állampolgárok és cégek - vagyis mindannyiunk - anyagi hozzájárulásával került kiépítésre.

Tény - Az Országos Meteorológiai Szolgálat soha nem tette szabadon hozzáférhetővé és felhasználhatóvá a radarhálózat valós idejű, teljes részletgazdagságú ill. felbontású mérési adatait, noha már önmagában a Közérdekű Adatok Nyilvánosságáról Szóló Törvény is erre kötelezte volna (a törvény teljes szövege megtekinthető itt).

Tény - Az Országos Meteorológiai Szolgálatnak a nyilvánosságra hozottnál nagyságrendekkel részletesebb (kb. 250x250 méteres felbontású) radarmérési adatok állnak rendelkezésére, amelyeket azonban visszatart, ill. kb. 40-szeres kicsinyítéssel publikál csupán.

Tény - Miután több, extrém pusztítást, sőt emberéleteket követelő vihar sújtotta hazánkat (2004-2005-ben) illetve később, az emlékezetes 2006-os augusztusi tűzijáték során, a kormány a 277/2005 (XII.20) máig hatályos rendeletben is rögzítette az Országos Meteorológiai Szolgálat adatszolgáltatási kötelezettségeit. A rendelet pontos szövege megtalálható itt, melynek a lényege a következő:

Az 1)-es és a 2)-es paragrafus kimondja, hogy minden, az OMSZ által mért időjárási jellemző (...) adat ún. "meteorológiai alapadat",

A 6)-os paragrafus pedig kimondja, hogy a "meteorológiai alapadat [...] egyben közérdekű adatnak minősül, és vonatkozik rá a Közérdekű Adatok Nyilvánosságáról Szóló Törvény".

Tény - A Közérdekű Adatok Nyilvánosságáról Szóló Törvény kimondja, hogy a közérdekű adatokat minden állami intézmény (így az OMSZ is - a szerk.) szabadon felhasználhatóvá és ingyenesen hozzáférhetővé köteles tenni.

Megjegyzés - Ez a radarkép mellett vonatkozik egyébként az OMSZ szintén közpénzen kiépített mérőhálózatára (91 mérési pont), illetve a villámadatokra is (ez ugyan nyilvános, ám az OMSZ díjkatalógusa szerint nem szabadon felhasználható).

Tény - Az Időkép 2008 nyarának végén hivatalos írásos engedélyt kért és kapott a fenti törvényre való hivatkozással az Országos Meteorológiai Szolgálattól. Ezt az engedélyt az OMSZ hivatalos, írásos formában azóta sem vonta vissza, tehát az Időkép továbbra is jogszerűen használja fel a radarképet.

Riasztás

Tény - Az OMSZ honlapján megjelent közlemény szerint az Országos Meteorológiai Szolgálat a jövőben csak a riasztásra való linkeléshez járul hozzá, ahhoz is csak előzetes engedélykérés mellett.

illusztrációAz Időkép álláspontja szerint ez a kijelentés egyszerűen semmis, mivel (azon túl, hogy linkelésre amúgy sem kötelezett senki engedélyt kérni), a Magyar Szabadalmi Hivatal honlapján is megtalálható Szerzői Jogi Törvény (teljes szövege megtalálható itt) egyértelműen kimondja, hogy "tény, hír vagy információ" önmagában nem minősülhet szerzői jog által védettnek, így azok (egyébként közérdekű) továbbterjesztése sem köthető engedélyhez.

Ennek fényében az Időképnek nem kell engedélyt kérnie egy olyan (közérdekű) információ másodközléséhez, mint pl. a balatoni viharjelzés vagy a régió szintű riasztás.

Állásfoglalás

Ugyanez a törvény kimondja azt is, hogy önmagában egy adat (mint amilyen például egy-egy pont hőmérséklete, az uralkodó szélirány, vagy éppen a radarok és a villámdetektorok által mért, adott pontokra vonatkozó csapadék-reflektivitás ill. elektromos aktivitás) nem védhető szerzői jog által. Ebből az következik, hogy az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján alul, a "Copyright"' részben található kijelentések voltaképpen tévesek, pontosabban, nem egyeztethetőek össze a Szerzői Jogi Törvény idevágó rendelkezéseivel.

Amennyiben az Időkép hivatalos, írásos felszólítást kap az Országos Meteorológiai Szolgálattól, hogy szüntesse meg a kompozit radarkép másodközlését, és/vagy egyéb felhasználását, akkor azt csak konkrét jogalapra (hatályos törvényre, ill. kormányrendeletre) való hivatkozás mellékletével tudja figyelembe venni.

A figyelembe vétel nem feltétlenül jelenti annak az elfogadását, kivéve, ha a hivatkozott jogalap valós, hatályos, magyar jogforrásból származtatható kitétel, amely egyértelműen felülbírálja mind a Közérdekű Adatok Nyilvánosságáról Szóló Törvényt, mind pedig az Országos Meteorológiai Szolgálat Működéséről szóló, 277/2005 (XII.20)-as kormányrendeletet.

Kérés

Kérjük nézőinket és olvasóinkat, hogy bármilyen észrevételük, állásfoglalásuk, véleményünk is van a fentiekkell kapcsolatban, akkor azt mindenképpen kulturált módon, átgondoltan tegyék meg a lenti "hozzászólás" lehetőség haszánlatával.

Kiegészítés -

Mivel nagyon sokan félreértették, ezért újra és újra fontosnak érezzük  hangsúlyozni; az Időkép - bár felhasználta és felhasználja kiindulási alapként -, soha nem magát a köztulajdonban lévő, közérdekű radarképet értékesítette, hiszen azt ingyenesen és díjmentesen tükrözte honlapján mindenki számára (közérdekű információ lévén). Az Időkép kizárólag saját fejlesztésű radar-predikciós eljárásának eredményeit közvetítette a mobiltelefonokra – havonta maximum egy pizza szelet menü áráért. Mindenki szabadon nézegethette, vagy fogyazthatta ezt a pizza szeletet, ahogyan csak jóleset - képletesen és átvitt értelemben egyaránt.

2009. október 1.
Nagy Gergely
Ügyv.ig./Időkép.hu

Címkék
Ezek is érdekelhetnek
Hirdetés