Adatvédelmi nyilatkozat

Az adatkezelő személye

Jogi személyként az adatvédelmi nyilatkozat hatálya alá eső adatok kezelését az Időkép Üzleti Szolgáltatások Kft. (1224 Budapest, Bartók Béla út 65/b, adószám: 14940961-2-43) valósítja meg.

Az adatvédelmi nyilatkozat hatálya

Jelen adatvédelmi nyilatkozat a fentiek szerint az Időkép Kft.-re, az által üzemeltetett, szerkesztett és kiadott Időkép.hu elnevezésű online médiatermékre, az Időkép iOS és Android, valamint Windows Phone platformokon elérhető mobiltelefonos applikációjára, az Időkép Pro nevű adatvizualizációs alrendszerre, valamint az Időkép webáruházát üzemeltető Viharvadász Kft-re terjed ki. Mindezek együttesen a továbbiakban „Időkép” hivatkozással jelennek meg ezen Adatvédelmi Nyilatkozatban.

Az adatkezelési alanyai

Az adatkezelő Időkép csak olyan személyek és szervezetek adatait kezeli, melyek saját elhatározásokból, önként lépnek kapcsolatba vagy tartanak kapcsolatot az adatkezelővel. Ebből a szempontból az adatkezelő megkülönböztet ún. regisztrált észlelőket, valamint nem regisztrált, de kapcsolódó ügyben esetenként vagy rendszeresen együttműködő partnereket (pl. az Időkép közösségi hálózatán részt vevő, oda adatokat vagy képeket továbbító személyeket vagy szervezeteket), illetve olyan, külső, harmadik feleket – cégeket, magánszemélyeket, szervezeteket, amely csak valamilyen alkalmi esetben és céllal veszik fel a kapcsolatot az adatkezelővel e-mail, telefon, vagy más kapcsolattartási eszköz segítségével. Nem tartoznak jelen adatvédelmi nyilatkozat hatálya alá azon kapcsolattartásra szolgáló személyes vagy egyéb adatok, amelyek valamilyen hosszútávú szerződés részét képzik, és ahol az együttműködés során a kapcsolattartók személyét maga a szerződés határozza meg.

Az adatkezelés időbeli hatálya

Az Időkép kizárólag addig kezeli a személyes adatokat, amíg arra az üzemszerű működés fenntartásához, esetleges fejlesztésekhez elengedhetetlen, és amíg az adatkezelési hozzájárulását az érintett személy vissza nem vonja.

Definíciók

Személyes adat – olyan, adott személyhez köthető, elsősorban vagy kizárólag az adott személyre jellemző információ, amelyek segítségével az adott személy beazonosítható, vagy személye jól körülhatárolható.

Szenzitív (érzékeny) személyes adat – olyan információ, amely adott személyhez köthető, róla nem nyilvános tényeket vagy jellemzőket közlő, nyilvánosan és legális forrásból nem elérhető, az Adatvédelmi Törvény által eképpen meghatározott védett személyes adat.

Személyes elérhetőségi adat – olyan információ, amely lehetővé teszi az Időkép számára, hogy az adott személlyel célzottan kapcsolatba lépjen valamely, jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban meghatározott legitim cél elérése érdekében valamilyen csatornán (telefon, e-mail, közösségi hálózati csatornák, stb.).

Személyes képmás – egy adott személyről tetszőleges - digitális vagy analóg technológiával – készült, digitálisan rögzített és továbbítható felvétele, amelynek részletessége és minősége lehetővé teszi az adott személy beazonosítását, vagy személyének egyéb jellemzők alapján történő felismerését, személyének körülhatárolását.

Nem személyes adat – Olyan – jellemzően időjárásra és annak hatásaira, környezeti jellemzőkre vonatkozó - információ, melyet egy jól meghatározható személy vagy szervezet szolgáltat, ám amelynek semmilyen kapcsolata nincs az adott személlyel vagy szervezettel, vagyis azok objektív történésekről adnak hírt, és amelyek információtartalma így nem tartalmaz sem személyes, és főleg nem védett adatot.

Felhasználó - Olyan személy vagy szervezet, amely nem, vagy nem feltétlenül rendelkezik regisztrációval az Időkép rendszerében, de használja annak szolgáltatásait akár webes platformon, akár mobiltelefonos applikáció vonatkozásában.

Észlelő – Olyan személy vagy szervezet, amely meteorológiai-, környezeti vagy egyéb kapcsolódó időjárási adatot figyel meg, és továbbít az Időkép felé.

Regisztrált észlelő – Olyan személy vagy szervezet, amely a hosszú távú és rendszeres adatküldés érdekében megadja egyes adatait annak érdekében, hogy az Időkép rendszere automatikusan észlelési helyszínt, és egyéb jellemzőket párosíthasson a beérkező adatokhoz.

Automata üzemeltető – Olyan személy vagy szervezet, amely folytonos időjárási adattovábbításra alkalmas berendezést üzemeltet, és amely ennek érdekében regisztrált észlelőként van nyilvántartva az adatkezelő rendszerében.

Pályázatos automata üzemeltető – olyan személy vagy szervezet, amely számára az Időkép biztosít időjárási automatát díjmentesen az együttműködés időtartamára, és amely regisztrált észlelőként szintén megjelenik az adatkezelő rendszerében.

Fotó és videó feltöltő – olyan személy vagy szervezet, amely időjárással és hatásaival, környezettel kapcsolatos vizuális, képi információkat (eseti jellegű fotókat, videókat) tölt fel közvetlenül az Időkép rendszerébe és amely szintén regisztrált észlelőként van jelen a rendszerben. Fotó- és videó feltöltőnek minősülhet még az a személy vagy szervezet, amely ilyen jellegű felvételeket az Időkép közösségi csatornáin juttat el az Időkép számára, ám regisztrált észlelőként nincs jelen a rendszerben.

Webkamera üzemeltető – olyan személy vagy szervezet, amely rendszeres és folyamatos, a tájat és az időjárást, égképet és meteorológiai jelenségeket bemutató sorozatképeket közvetít egy-egy jól meghatározott helyszínről vagy kivételes esetben mozgó jármű fedélzetéről, és szintén regisztrált észlelőként van jelen a rendszerben.

Webáruház vásárló - olyan szervezet vagy magánszemély, amely valamilyen, az adatkezelő cégcsoportja által forgalmazott, elsősorban meteorológiai és időjárási paraméterek mérésére, és / vagy a környezet vizuális megfigyelésére alkalmas eszközt vagy eszközöket vásárol az Időkép Webáruházában.

A kezelt adatok köre

Felhasználónév – Regisztrált észlelők esetében kötelező adat. Majdnem teljesen kötetlenül választható, elsősorban csupán technológiai feltételeknek megfelelő egyedi azonosító, mely csupán az Időkép rendszerében jelenik meg egyedi kulcsként, az Időképnek nincs tudomása és ráhatása azzal kapcsolatban, hogy ugyanez az személy vagy szervezet máshol is használja-e ezt a megnevezést. Az, hogy ez az egyedi felhasználónév utal-e bármilyen módon a felhasználó (észlelő) személyére, az kizárólag a regisztrációt végző észlelő döntése, ezt az Időkép nem vizsgálja és nem is vizsgálhatja. A felhasználónév, mint technikai adat nem változtatható meg a későbbiek során. Amennyiben a felhasználó nem ad meg egyéb megnevezést (pl. valódi név, becenév, művésznév, stb.),  úgy minden nyilvános hivatkozás esetében ezt az azonosítót használja az Időkép. Nyilvános hivatkozásnak minősül többek között például

Jelszó – Olyan, csak a regisztrált vagy regisztráló által ismert titkos karaktersorozat, amely lehetővé teszi a felhasználói fiók védelmét, és amelyet kizárólag maga a regisztrált vagy éppen regisztráló felhasználó (vagy általa felhatalmazott személyek) ismernek, ismerhetnek. Az Időkép nem tárolja semmilyen módon az így megadott jelszavakat, csupán azok visszafejthetetlen digitális titkosítással módosított változatait. Az Időkép így természetszerűleg nem kezeli a jelszó adatokat, legalábbis nem olyan értelemben, amely az Adatvédelmi nyilatkozat hatálya alá esne.

Valódi név, művésznév, becenév – Ezeket a felhasználó adhatja meg opcionálisan, amennyiben kifejezetten szeretné, hogy így történjen az észleléseire,fotóira történő hivatkozás, köszönetnyilvánítás. Az Időkép nem vizsgálja, és nem is vizsgálhatja ezen nevek valódiságát.

Alapértelmezett észlelési hely (lakhely, jellemző tartózkodási hely) – Olyan földrajzi hely, amely tipikusan az észlelő által beküldött időjárási jellemzőkhöz csatolható, és a rendszer így tárolja. Az Időkép nem tárol utca, vagy házszám szintű – a konkrét lakcím beazonosítására alkalmas  - információkat, csupán település és város (nagyobb város esetén városrész) szintű, földrajzi középponti koordinátával jellemezhető adatokat. Ez alól kivételt képeznek azok a felhasználók, akik esetében bizonyos adatok rögzítését a Számviteli Törvény és egyéb, vonatkozó adózási jogszabályok közvetett módon, mégis kötelezően előírják az adatkezelő számára (lásd.  Webáruház vásárló). Fontos kiemelni azonban, hogy az Időkép nem kapcsolja össze a vásárlók és az automata feltöltők ill. webkamerás észlelők adatbázisait, tehát az adatkezelő által tárolt adatokból nem lehet egyértelműen beazonosítani, hogy mely felhasználók mely valós vásárló személynek felelnek meg adott esetekben.

Dinamikusan változó (pillanatnyi) földrajzi hely – Mobil eszközökön működő adatküldési platformot (pl. Időkép Applikáció) használó regisztrált felhasználók esetén önkéntes hozzájárulással (opt-in) az időjárási eseményhez a mobiltelefon GPS-szel vagy cellainformációk alapján csatolt helyszínt társít az Adatkezelő, és ezek így is jelennek meg a rendszerben és az archívumokban. Szintén az így kinyerhető hozzávetőleges tartózkodási hely alapján küld az Időkép régióspecifikus időjárási előrejelzéseket ill. figyelmeztető üzeneteket a mobil felhasználók számára, ez azonban tömegesen és automatikusan történik, az Időkép nem vizsgálja és/vagy párosítja egyénileg egyetlen felhasználó lokációs adatait sem. Egyéb módon, céllal vagy jelleggel az Időkép szintén nem tárolja és nem követi nyomon felhasználóit, ilyen jellegű adatkezelés nem valósul meg.

Észlelési, automata-üzemeltetési előzmények – az Időkép nyilvántartja a regisztrált felhasználók és automata-üzemeltetők ún. előzmény-adatait, amelyek a felhasználói (időjárási-) adatszolgáltatási szokások- és minőség, valóságnak való megfelelés, megfeleltethetőség időbeli változásait írják le. Ezek csupán minőségbiztosítási célúak, és egyéb személyes adatot nem tartalmaznak, amely az Adatvédemi Törvény hatálya alá esne.

Fotók, videók és fényképek és webkameraképek – az időjárás, táj- és égkép,   meteorológiai jelenségek, valamint hatásainak bemutatására szolgáló vizuális adatok, amelyek döntően nem tartalmaznak az Adatvédelmi Törvény hatálya alá eső személyes adatokat. Ritka kivétellel előfordulhat, hogy személyhez köthető, vagy személyes képmást tartalmazó fotókat is kezel az Időkép, az alábbi, Adatvédelmi Törvény által is engedélyezett módon és esetekben –

Fix elhelyezésű webkamerák esetében az Időkép, mint adatkezelő csak akkor járul hozzá a webkamera képének nyilvános közvetítéséhez, ha az elsődlegesen közterületet, ég- és tájképet, vagy nagy általánosságban vett látképet közvetít, és erre felhívja a kamera üzemeltetőjének a figyelmét. Amennyiben a kamera látószöge olyan, hogy abban – akár közterületen történő tartózkodás esetén – is megjelenhetnek személyek, úgy biztosítani kell, hogy a kamera vagy

Kellő távolságból, illetve magasságból figyelje az érintett területet ahhoz, hogy azon egyes személyek ne legyenek már felismerhetőek az adott felbontás és látószög mellett, vagy

Biztosítani kell, hogy a kamera üzemeltetője az Adatvédelmi Törvénynek megfelelő figyelmeztető táblát helyezzen ki arra a területre, amely elég közel esik a kamerához ahhoz, hogy azon az egyes személyek felismerhetőek legyenek, és hogy akik a területre való belépéssel így hozzájáruljanak a személyes képmásuk nyilvánosságra hozatalához.

E-mail cím - A regisztrált felhasználókkal való kapcsolattartás alapvető, elsődleges és a felhasználói fiók valódiságának ellenőrzéséhez feltétlenül szükséges eleme. A regisztráció során a felhasználónévvel és jelszóval együtt rögzítésre kerül az adatbázisban. Az Időkép ezt kizárólag az időjárás, meteorológiai események, környezeti jellemzők észlelésének, esetleg ezek automatizált rögzítésének, képi és adatküldési opciók minél nagyobb rendelkezésre állása és általános minőségbiztosítása, fejlesztése céljából használja ezt a kommunikációs csatornát, valamint olyan esetekben, amikor valamilyen általános, automatikus értesítéssel meg nem oldható kérdés, probléma vagy lehetőség merül fel a felhasználó vonatkozásában. Direkt promóciót, reklámleveleket nem küld kéretlenül egyetlen felhasználónak sem.

Telefonszám – Az Időkép csak abban az esetben kezeli a vele kapcsolatba lépő személyek és szervezetek telefonos elérhetőségeit, amennyiben azt kifejezett hozzájárulásukkal megadták a könnyebb és gördülékenyebb ügyintézés érdekében az adatkezelőnek (a telefonszám megadása technológiailag nem kötelező elem sem regisztrált észlelők, sem automata / webkamera üzemeltetők / fotó és videó feltöltők esetében sem).

Konkrét név (vagy cégnév) és utca/házszám szintű cím - Ilyen adatokat az Időkép kevés kivétellel nem kér be és nem tárol a felhasználiról, ill. regisztrált észlelőiről, két általános kivétellel -

Webáruházi vásárlók esetében a vásárlóról az adatkezelő a kiszállítás lehetővé tétele, valamint a Számviteli Törvény és az egyéb, vonatkozó, adózással kapcsolatos jogszabályok alapján kötelezően bekéri és tárolja a vásárló nevét és címét, minimum a jogszabályban meghatározott ideig (számlák formájában és elektronikus úton is). A vásárlás során a rendszer a fentieken kívül rögzíti a vásárló e-mail címét és telefonszámát is a kiszállítás és a vásárlással kapcsolatos ügyintézés megkönnyítése céljából. Fontos azonban kiemelni itt is, hogy az Időkép nem kapcsolja össze az így tárolt személyes adatok adatbázisát a regisztrált észlelők, illetve automatás feltöltők / webkamerával közvetítők adatbázisával, vagyis azok nem párosulnak automatikusan a már esetlegesen meglévő felhasználói azonosítók  vásárlók egyéb adataival.

Pályázatos automata üzemeltetők esetén a pályázatot kiíró Időkép és a Pályázó szervezet vagy magánszemély között együtműködési megállapodás jön létre, amely során a szerződésben rögzítésre kerül a Pályázó tényleges neve, címe, telefonszáma és e-mail címe is.

Adatkérési jogosultságok igazolása - Amennyiben valamely oktatással vagy kutatással foglalkozó, nonprofit szervezet vagy magánszemély eseti jelleggel archív vagy valós idejű adatokat kér kutatásaihoz (diplomamunkájáház, stb.), és az Időkép ezt a kérést teljesíthetőnek, valamint üzleti érdekeivel ellentétben nem állónak találja, akkor bekérhet egy hivatalos igazolást az oktatási / kutatási intézmény vezetőjétől, miszerint a kért adatok valóban az adatot igénylő személy által megfogalmazott célból kerülnek felhatalmazásra. Ilyen esetben az Időkép az igazolást megtekinti, hogy elbírálhassa a kérést, de felhasználói adatbázisába nem veszi fel az igazolásban illetve az adatkérő által megadott személyes, ill. intézményi adatokat.

Általános e-mailek, levelek és információtartalmuk - az Időkép működése során számtalan magánszeméllyel, céggel, intézménnyel és egyéb állami-, vagy civil szervezettel folytat kiterjedt levelezést, melyekben természetszerűleg előfordulhatnak a fent említetteken túl egyéb adatelemek is. Ezek rendszerszintű kategorizálását, tárolását, adatbázsban való tárolását az Időkép semmilyen módon nem végzi el, azaz rendszeres adatkezelést ez ügyben nem valóst meg, csupán tárolja a kapott és elküldött e-mailek tartalmát archívumában. Amennyiben bármely személy vagy szervezet kéri a vele kapcsolatos levelezés eltávolítását, archívumból való törlését, úgy azt az Időkép megteszi, kivéve ha bármely törvény vagy jogszabály kötelezi őt annak, vagy annak egyes adatelemei megtartására (pl. webáruházi vásárlások kötelező számlaelemei a kiállított számlák után), illetve, ha a kérés pillanatában már megalapozott a gyanú, hogy a levelezést vagy annak egyes elemeit bíróság jogszerűen igényelheti a jövőben, vagy a kommunikáció elemeit valamely, illetékes hatóság (pl. rendőrség) jogszerűen igényli már a törlési kérés pillanatában is.

Az adatkezelés célja

Az Időkép kizárólag olyan adatokat kér be, illetve tart nyilván felhasználóiról, regisztrált észlelőiről, automaták és webkamerák üzemeltetőiről, amelyek a rendszer működéséhez - az időjárás, a meteorológiai jelenségek és hatásaik dokumentálásához, vizualizálásához, archiválásához feltétlenül szükségesek. Kiegészítő adatokat (pl. telefonszám, cím, stb), csak kölcsönös egyetértésben, az ügyintézés és esetleges hibakeresés, hibajavítás céljából vesz fel.

Az adatkezelés jogalapja

Az Időkép a személyes adatok kezelését a felhasználó hozzájárulásával végzi.

Személyek beazonosíthatósága

Az Időkép semmilyen ellenőrzést nem végez a felhasználói, észlelői tényleges személyazonosságának megállapítása illetve ellenőrzése céljából; hatósági iratok, okmányok adatait (személyi igazolvány szám, születési dátum, lakcímkártya azonosító, útlevélszám, stb.) az Időkép nem kér be és nem tárol. Az Időkép ugyanakkor a tudomására hozott személyes adatokban lévő eltéréseket és változásokat a legrövidebb időn belül helyesbíti.

Szenzitív adatok kezelése

Az Időkép semmilyen adatot nem kér be és nem tárol felhasználói, észlelői és partnerei vonatkozásában nemre, életkorra, családi állapotra, vagyoni helyzetre, egészségi állapotra, szexuális orientációra, vallási meggyőződésre, politikai hovatartozásra, végzettségre, nemzetiségi identitásra és egyéb szenzitív adatokra nézve. Ilyen adatok vonatkozásában az Időkép adatkezelést nem végez.

Demográfiai adatok

Az Időkép saját maga nem, de az Időkép weboldalába, valamint mobiltelefonos applikációjába beépülő és működő, de nem az Időkép által üzemeltetett egyes külső szolgáltatások (Gemius S.A., Google Ireland Ltd., Internet BillBoard, a.s., Facebook Inc.) megvalósíthatnak ilyen, elsősorban demográfiai és statisztikai jellegű adatgyűjtést a felhasználók anonim tömegeire nézve. Ezek elsődleges célja a látogatottság mérése és elemzése, általános látogatói szokások (név nélküli) nyomon követése. Az Időkép hozzáfér ezen demográfiai / statisztikai adatok egy részéhez, de azok semmilyen módon nem kapcsolódnak egyes beazonosítható felhasználókhoz, így az Adatvédelmi Törvény hatálya alá eső adatkezelés itt sem valósul meg az Időkép részéről.

Az adatok felhasználása, nyilvánossága és átadhatósága

Az Időkép jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban felsorolt adatokat kizárólag az időjárási-, környezeti jelenségeket, eseményeket, állapotokat, paramétereket monitorozó, vizualizáló és archiváló rendszerei működtetése céljából hasznosítja, azokat a Nyilatkozat elején felsorolt, saját cégcsoportba tartozó jogi személyeken kívül semmilyen harmadik, külső fél számára át nem adja, nyilvánosságra nem hozza, és a tárolt elérhetőségeket semmilyen külső, harmadik fél termékeinek vagy szolgáltatásainak direkt reklámozására nem használja.

Az adatkezelés vége

Az Időkép adatkezelése egy adott személy vagy szervezet vonatkozásában megszűnik, ha

Nem kezel és nem tárol az Időkép olyan személyes adatot egyetlen regisztrált észlelőjéről és partneréről sem, amely nem köthető vagy nem szükséges az időjárási, meteorológiai jellemzők, képek és adatok jelen- és jövőbeli, a lehető legmagasabb minőségbiztosítási céllal történő előállítása, vizualizációja, archiválása kapcsán.

A személyes adatainak kezelése vagy tárolása ügyében az érintett személy vagy szervezet érdeklődhet az általa tárolt adatokkal kapcsolatban, megismerheti azok körét, illetve esetleges érdeksérelem esetén panaszt tehet, vagy kérheti adatai adatbázisból való törlését az Időkép központi elérhetőségein:

Időkép Üzleti Szolgáltatások Kft.

idokep@idokep.hu

Budapest 1224 Bartók Béla út 65/b

+36 20 448 21 80